El Processament de la Imatge

A RADMEDICA realitzem un elaborat treball de processament, a través del nostre exclusiu programari a mesura. Gràcies a l’exhaustiu tractament de la imatge, tant en radiografia estàndard com en TC, garantim uns excel·lents resultats, personalitzant tots els estudis i adaptant-nos als requeriments de cada professional. Per facilitar el treball de l’odontòleg, els informes van signats pel mèdic radiòleg, Director Mèdic del centre. El processament de la imatge és el nostre valor més diferencial de RADMEDICA.