Radmedica col·labora amb Dentistas Sobre Ruedas

RADMEDICA mostra la seva faceta més solidària col·laborant amb Dentistas Sobre Ruedas,organització amb presència a diverses ciutats de països amb pocs recursos i amb seu a Barcelona. Radmedica facilita els estudis radiològics als pacients de la clínica solidària de la Ciutat Comtal perquè el tractament es dugui a terme posteriorment. Dentistes Sobre Rodes és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2006, formada per dentistes, professionals de la cooperació i voluntaris de diferents sectors. La seva missió és millorar la salut bucodental en països i regions on manquen serveis sanitaris, com Perú, Mauritània i Sierra Leone. També busca fomentar l’educació i els hàbits saludables d’higiene dental en aquests països, així com oferir serveis bucodentales a pacients que econòmicament no s’ho poden permetre gràcies a la seva clínica solidària de Barcelona.